OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Púr

Púr เป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า “เพียว” หรือ Pure ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า บริสุทธิ์ เพราะเด็กแรกเกิดบริสุทธิ์ดุจผ้าขาว เพียวเป็นที่รู้จักมานานกว่า 20 ปีแล้ว ในการเป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กที่มีคุณภาพสูง

เพียว เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1985 ด้วยการผลิตที่ทันสมัย โดยความร่วมมือจาก บริษัท ไบเออร์ เยอรมัน เพื่อผลิตจุกนมซิลิโคน ด้วยเครื่องระบบฉีด แทนระบบเก่าเพื่อให้ได้จุกนมคุณภาพสูงและใส ซึ่ง เพียว ถูกวางขายเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษและขยายฐานออกไปใน 35 ประเทศทั่วโลก และปณิธานของเพียวคือ เพียวต้องการที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กคุณภาพสูงเพื่อให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
MORE

EXCLUSIVE SERVICES