นิทรรศการความเป็นมาอัน ยาวนานกว่า 180 ปี ของ “ทาคาชิมายะ”

11.11.2018 - 18.11.2018
พบกับนิทรรศการแสดงเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี ของ “ทาคาชิมายะ”