OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

AZABU SABO

ไอศกรีมร้าน AZABU SABO คิดค้นสูตรเฉพาะที่ทำให้เจลาโต้มีความเหนียวหนึบจนตั้งยอดอยู่บนโคนได้ และยังนำเข้าโคนไอศกรีมจากญี่ปุ่นเพื่อรองรับน้ำหนักของเนื้อไอศกรีมได้อีกด้วย
MORE

EXCLUSIVE SERVICES