OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

BALLARINI

แบรนด์เครื่องครัว BALLARINI จากประเทศอิตาลี จากประสบการณ์กว่า 120 ปีที่ผสมผสานมรดกของอิตาลีคุณค่าของครอบครัวและประเพณีท้องถิ่นเข้ากับเครื่องครัว BALLARINI nonstick ภายใต้คอนเซปต์ “เราออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ราวกับว่าเราใช้มันในครัวของเราเอง - เพราะเราเป็นห่วงทุกคนที่ใช้ BALLARINI และลูกค้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา”
MORE

EXCLUSIVE SERVICES