OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

HARUKADO

HARUKADO (ฮารุคาโดะ) แบรนด์น้ำหอมระงับกลิ่นกายในร่มและรถยนต์ชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ส่งออกไปทั่วโลก

เรามีน้ำหอมหลากหลายคอลเลกชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายระดับ แต่คอลเลกชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ ฮารุคาโดะ แตกต่างจากแบรนด์อื่นคือ คอลเลกชั่น คิโตกะ ซึ่งผสมผสานส่วนผสมที่สามารถกำจัดกลิ่นตามธรรมชาติ โดยสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นอับต่างๆ กลิ่นบุหรี่ กลิ่นขยะ กลิ่นอาหาร กลิ่นรองเท้า กลิ่นสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ซึ่งมาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆ จากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ 100% ที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของคุณ
MORE

EXCLUSIVE SERVICES