OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Stephen Joseph

Stephen Joseph (สตีเฟ่น โจเซฟ) เริ่มต้นโดย Alexandra "Alix" Buckley ผลิตกรอบรูปผ้าจำหน่ายในปี 1981 เพื่อหารายได้พิเศษในช่วงคริสมาส สินค้าได้รับความนิยมอย่างมากจน Alix ต้องลาออกจากการเป็นครูประถม3 ที่เธอรักเพื่อออกมาบริหารบริษัทที่กำลังเติบโต บริษัทเดินทางมาไกลจากวันแรกที่ทำสินค้าเองในโรงรถจนถึงปัจจุบันที่มีพนักงานมากกว่า 125 คนกระจายในหลายประเทศ โรงงานมีขนาดมากกว่า 90,000 ตารางฟุต แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือปรัชญาของบริษัทที่จะใ่ส่ใจในทุกรายละเอียด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และที่สำคัญคือทำให้ผู้ใช้สินค้าทุกคนมีความสุข
MORE

EXCLUSIVE SERVICES