OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

WonderWorld

WonderWorld ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจากไม้ ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2528 เริ่มจากโรงงาน เป็นห้อง แถวย่านประชาชื่น มีพนักงาน 6 คน จนปัจจุบันดำเนินธุรกิจมา 32 ปี แบรนด์วันเดอร์เวิลด์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ว่าเป็นแบรนด์ผลิตและส่งออกของเล่นไม้ อันดับต้นๆของ ตลาดของเล่นไม้ โดยมียุโรปเป็นตลาดหลัก และเน้นเรื่องคุณภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค

การผลิตสินค้าทุกๆชิ้นจะให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นโดยเฉพาะเด็กเล็ก เช่น การทาสีบนเครื่องเล่น เป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือกรณีที่เด็กเล็กหยิบฉวยเข้าปาก เป็นต้น โดยผลิตของเล่นเด็กนานาชนิด อาทิเช่น Trix Track บล๊อคไม้ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ของเล่นชุดครัว ของเล่นจำลองจุดแต่งหน้าและแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นชนิดของเล่นในกลุ่มพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่0 ขวบไปถึง 6 ขวบ
MORE

EXCLUSIVE SERVICES